Výška odmeny

Za kompletne vyplnený dotazník vám patrí odmena. Výšku odmeny nájdete vždy v upozorňovacej SMS alebo v emaili, ktorý vám príde spolu s odkazom na dotazník. Obvyklá odmena za jeden dotazník sa pohybuje od 40 centov po 2€.

Vzhľadom na veľký počet dotazníkov odosielame odmeny automaticky vždy raz za 3 mesiace, výplatné mesiace sú: január, apríl, júl, október.

Existujú situácie, keď poskytnuté údaje neodmeníme, a to v prípade, že zistíme nepoctivý prístup k prieskumu. Môže sa jednať o nezmyselné odpovede, alebo napríklad o pokus viacnásobnej účasti v danom projekte.

Zoberte, prosím, na vedomie, že sa jedná o náhodný, príležitostný príjem v zmysle podľa § 9 ods. 1 písm. g) zákona č. 595/2003 Zz.  o dani z príjmov v znení aktuálnych predpisov, ktorý do ročnej výšky 500 € nepodlieha zdaneniu. Ak by celková výška vašich príjmov za kalendárny rok za túto činnosť (vyplňovanie dotazníkov) prekročila v úhrne sumu 500 €, bola by daňová povinnosť plne na vašej zodpovednosti.

Urobte dobrý skutok – venujte svoju odmenu na charitu!

Chcete urobiť dobrý skutok?

Môžete sa finančné odmeny vzdať v prospech jednej z nasledujúcich charít:

 

Liga proti rakovine 44.19 €
Slovenská katolícka charita 18.23 €
Nadácia deťom 14.43 €
Hniezdo záchrany 18.69 €
Unicef 20.28 €
Dobrý anjel 114.45 €
Nota Bene 24.54 €
Biela pastelka 45.13 €

Celkovo sme vaším menom v minulom roku zaslali na charitatívne účely čiastku 299.94 €.