Najčastejšie kladené otázky

Vyberte si z nasledujúceho zoznamu tému, ktorá Vás zaujíma a nájdite odpovede na najčastejšie kladené otázky. Nenašli ste čo ste hľadali? Kontaktujte nás priamo na info@populacia.sk.

Je potrebné požiadať o vyplatenie odmien?

Nie, o vyplatenie odmien žiadať nemusíte. Automaticky sú po ukončení každého štvrťroku posielané na účty respondentov. Posielajú sa na účet, ktorý máte nastavený vo svojom profile v sekcii Platobné údaje, prípadne na účet charitatívnej organizácie, ktorú ste si zvolili.

Bol/a som zaradený/á do niekoľkých neplatených prieskumov. Prečo? Je problém, ak ich nevyplním?

Neplatené prieskumy vám posielame, aby sme zistili odpovede na otázky, ktoré nemáte uvedené vo svojom profile. Na základe týchto predprieskumov zisťujeme, či ste vhodnou cieľovou skupinou do budúcich prieskumov. Ak takýto neplatený prieskum nevyplníte, stratíte tým šancu zúčastniť sa nasledujúceho, plateného prieskumu. Navyše za každý neplatený dotazník, ktorý vyplníte, získavate „hlas“ do štvrťročnej súťaže o ceny.

Musím odmeny, ktoré získam vypĺňaním dotazníkov, zdaniť?

Ide o náhodný, príležitostný príjem podľa § 9 ods. 1 písm. g) zákona č. 595/2003 Zz. o dani z príjmov v znení aktuálnych predpisov, ktorý do ročnej výšky 500 € nepodlieha zdaneniu. Ak by celková výška vašich príjmov za kalendárny rok za túto činnosť (vyplňovanie dotazníkov) prekročila v úhrne sumu 500 €, bola by daňová povinnosť plne na vašej zodpovednosti.

Odmena, ktorú ste mi vyplatili na účet, nezodpovedá čiastke uvedenej v rámci môjho účtu na portáli Populacia.sk pre daný štvrťrok.

Pri každom projekte je vo vašom účte na portáli Populacia.sk uvedený jeho stav. Projekty, ktoré majú status „zodpovedal“ ešte neboli ukončené a odmeny za tieto projekty budú rozoslané až po ich ukončení. Projekty, ktoré nie sú ukončené v čase vyplácania odmien tak budú vyplatené až v ďalšom výplatnom období.

Celý dotazník som vyplnil/a, ale v portáli sa mi žiadna odmena nepripísala.

V niektorých prípadoch sa môže zobrazenie odmeny oneskoriť. Zvyčajne ide o niekoľko sekúnd, výnimočne minút. V prípade projektov, ktoré realizujeme s externým partnerom sa môžu odmeny v portáli zobraziť až po ukončení celého projektu. V takom prípade na to ale budeme upozornení už v emailovej pozvánke do prieskumu.

Zodpovedal/a som telefonický dotazník, ale v rámci svojho účtu v portáli Populacia.sk nemám uvedenú žiadnu odmenu.

Odmeny za telefonické prieskumy sa do portálu Populacia.sk nahrávajú raz za deň. Prosíme preto o vašu trpezlivosť, maximálne do druhého dňa informáciu o telefonickom prieskume určite v rámci svojho účtu nájdete.

Môžem ovplyvniť to, koľko dotazníkov mi pošlete?

Respondentov do projektov zaraďujeme na základe údajov, ktoré o sebe vyplnili vo svojom profile. Úplný a pravidelne aktualizovaný profil zaručuje, že vás vyberieme do projektov, ktoré sú pre vás vhodné. Bez vyplnenia profilu sa pravdepodobnosť zaradenia do projektu výrazne znižuje.

Pri vypĺňaní dotazníka došlo k výpadku a dotazník nebol správne ukončený. Pri ďalšom pripojení nie je možné dotazník opätovne spustiť.

V prípade nesprávneho ukončenia dotazníka ho bohužiaľ nie je možné znova spustiť. Dôvodom ukončenia môže byť výpadok pripojenia, porucha zariadenia alebo iná neštandardná situácia.

Mám problém s vypĺňaním dotazníka, zamrzol, nie je možné nič zadať, ani sa posunúť ďalej.

Pravdepodobne nemáte na obrazovke zobrazenú celú otázku. Odporúčame zvýšiť rozlíšenie obrazovky. Niekedy stačí zväčšiť okno s dotazníkom na celú obrazovku, najlepšie tlačidlom na zväčšenie okna v pravom hornom rohu okna s dotazníkom. Taktiež odporúčame používať poslednú verziu prehliadača Google Chrome.

Prišla mi pozvánka na vyplnenie dotazníka a hneď, ako som klikol/la na odkaz v emailovej pozvánke sa mi objavila informácia, že nespadám do cieľovej skupiny, prípadne, že bol projekt už ukončený.

Táto situácie môže byť spôsobená viacerými dôvodmi: Na konci projektu, kedy hľadáme už len niekoľkých vhodných náhradníkov. Z dôvodu blížiaceho sa uzatvorenia projektu, a preto aj nutnosti urýchleného zberu, oslovujeme viac respondentov, než koľko potrebujeme. Záleží na tom, kto ako prvý zareaguje a začne vypĺňať dotazník. Výnimočne sa emailová pozvánka môže zdržať v rade odosielaných emailov a pozvánka sa tak k vám dostane s oneskorením. Dôvody pre toto zdržanie môžu byť rôzne. Vopred sa ospravedlňujeme za komplikácie, vo väčšine prípadov totiž toto zdržanie nedokážeme ovplyvniť. Projekt bol ukončený, pretože nám respondenti vyplnili dostatočný počet dotazníkov veľmi rýchlo, ešte pred termínom ukončenia projektu, ktorý bol uvedený v emailovej pozvánke. Táto situácia sa môže vyskytnúť najmä pri projektoch s vyššou odmenou, kde zbierame len nižší počet dotazníkov. V tomto prípade je záujem o vyplnenie vysoký a naše kvóty sa rýchlo napĺňajú.

Pri vypĺňaní dotazníka sa mám nechať nahrávať kamerou, ale dotazník ma nepustí ďalej, pretože nahrávanie nie je kvalitné.

Tento typ projektov vyžaduje funkčnú web kameru a rýchle pripojenie na internet. Je tiež potrebné hľadieť do kamery priamo, aby mohla dobre snímať celú tvár.

Kde zistím svoje identifikačné číslo respondenta?

Identifikačné číslo respondenta nájdete vo svojom účte na portáli Populacia.sk v záložke „Platobné údaje“ v pravej časti okna. Zobraziť si ho môžete aj kdekoľvek v profile, keď presuniete kurzor na symbol postavičky v pravom hornom rohu v zelenej hlavnej lište.

Odchádzam na dovolenku alebo nebudem mať z iného dôvodu k dispozícii prístup na internet a nebudem tak môcť vypĺňať dotazníky. Ako mám postupovať?

V rámci svojho účtu na portáli Populacia.sk nájdete v záložke „Prehľad“ tlačidlo „Zadať dovolenku“. Po kliknutí naň sa vám sprístupní pole na zadanie dátumu začiatku a konca dovolenky. V priebehu nej vám nebudeme zasielať žiadne dotazníky.

Na čo slúži tlačidlo „Ospravedlniť sa“?

Tlačidlo „Ospravedlniť sa“ je vhodné použiť, keď z akéhokoľvek dôvodu nemôžete zaslaný dotazník vyplniť. Dáte nám tým vedieť, že je potrebné osloviť iného respondenta.

Čo je „Neaktívny stav“ a ako sa z neho dostanem?

Tento stav respondenta znamená, že vám nebudeme zasielať dotazníky, zostávate však členom panelu. Do tohto stavu sa respondent môže dostať, keď nevenuje správnu pozornosť vypĺňaniu dotazníkov, napríklad ich vypĺňa abnormálne rýchlo alebo zaslané dotazníky viackrát za sebou bez ospravedlnenia nevyplní. Z neaktívneho stavu sa môže respondent prepnúť do aktívneho pomocou tlačidla „Obnoviť spoluprácu“ v rámci svojho účtu v portáli Populacia.sk v záložke „Prehľad“.

Chcem spoluprácu ukončiť, ďalej už dotazníky nechcem dostávať.

Spoluprácu s naším panelom môžete ukončiť kedykoľvek. Vo svojom účte v portáli Populacia.sk v záložke „Prehľad“ nájdete tlačidlo „Ukončiť spoluprácu“. Pomocou neho zrušíte všetky informácie o sebe. Na požiadanie vám môžeme zrušiť účet i my, stačí poslať email na info@populacia.sk.