Typy spolupráce

Internetový dotazník vypĺňate on-line pomocou internetu na webe Populacia.sk, o dotazníku sa najčastejšie dozviete pomocou SMS alebo emailom.

Bežný prieskum

Do týchto projektov ste zaradený/á na základe odpovedí z vášho osobného dotazníka. Za celkové vyplnenie dotazníka v zadanom termíne vám vždy prináleží odmena, preto nie ste zaradený/á do súťaže. Tieto dotazníky neobsahujú žiadne vyraďovacie otázky.

Doplňujúce otázky

Pokiaľ potrebujeme zistiť doplňujúce informácie, ktoré nie sú obsiahnuté vo vašom osobnom dotazníku, pošleme vám 1-3 otázky na vyplnenie. Tieto otázky nie sú platené, ale umožnia vám účasť v nasledujúcich výskumoch. Navyše vás za vyplnenie zaradíme do súťaže.

Výberový prieskum

Pri niektorých prieskumoch je potrebné odpovedať aj na vyraďovacie otázky, na základe ktorých vás dotazník buď pustí ďalej, alebo vyradí, čo záleží na kritériách prieskumu. Ak sa dostanete až na koniec dotazníka, získate finančnú odmenu, pokiaľ sa dotazník predčasne ukončí na základe vyraďovacej otázky, budete zaradený/á do súťaže o hodnotné ceny.

Rýchly prieskum

Ide o veľmi krátky dotazník. Nižšia cena za dotazník je vyvážená väčšou čítanosťou posielania dotazníka. Tieto dotazníky sú označené menom Instant Research (t.j. okamžitý prieskum).

Naši operátori vás budú kontaktovať na telefónnom čísle uvedenom na Populacia.sk, položia vám otázky a vaše odpovede sami zaznamenajú do systému Populacia.sk.

Stručný popis fáz telefonického rozhovoru

  1. Operátor vám zavolá na telefónne číslo uvedené na Populacia.sk.
  2. Rozhovor môžete odmietnuť alebo si dohodnúť iný termín, ktorý vám bude vyhovovať.
  3. Operátor zaznamená vaše odpovede.
  4. Za poskytnutý rozhovor budete odmenený/á. Odmena sa vypláca po ukončení projektu a nie je v systéme Populacia.sk viditeľná bezprostredne po ukončení rozhovoru. Odmena sa do systému prepisuje pred koncom výplatného obdobia.

Niektoré prieskumy vyžadujú osobnú prítomnosť účastníkov v sídle agentúry či v iných priestoroch vhodných pre prieskum trhu. Ide o rozhovory v malej skupine na zvolenú tému za účasti moderátora, ktorý debatu vedie.

Stručný popis fáz skupinovej diskusie

Ak budete vybraný/á, aby ste sa zúčastnili skupinovej diskusie, pracovník agentúry Ipsos sa s vami telefonicky spojí.

Následne dostanete detailné informácie o mieste, termíne a téme skupinovej diskusie. Za účasť na nej budete odmenený/á. Účasť v týchto prieskumoch zaručuje každému respondentovi odmenu priamo na mieste.