ODPORUČ A VYHRAJ!

Pozvite svojich známych, kamarátov alebo príbuzných do Populacia.sk a za každého nového registrovaného člena Vás zaradíme do pravidelnej súťaže o hodnotné ceny. Čím viacerých nám odporučíte, tým väčšiu máte šancu na výhru.

Súťažíme o tieto ceny:

2x
Polaroid Originals OneStep 2 ViewFinder bílý
 
2x
Niceboy VEGA 6 star
 
2x
Xiaomi Amazfit Bip Cinnabar Red
Polaroid Originals OneStep 2
 
Niceboy VEGA 6
 
Xiaomi Amazfit Bip Cinnabar

Ako postupovať:

 • Unikátny link s Vaším ID (viď email) skopírujte a pošlite svojim známym alebo zdieľajte na sociálnych sieťach.
 • Za každého, kto sa zaregistruje cez Váš unikátny link a vyplní vstupný dotazník, získate hlas do súťaže.

Pravidla súťaže:

 • Súťaž sa skončí 31. 7. 2019.
 • Za každého Vami odporučeného nového respondenta ste opakovane zaradený do súťaže.
 • Vyhodnotenie súťaže prebehne na konci súťaže.
 • O víťazstve v súťaži Vás budeme informovať telefonicky.
 • Víťazi budú uverejnení na webových stránkach Populacia.sk.
 • Je možné vyhrať iba jednu cenu.
 • Slávnostné odovzdanie cien prebehne osobne pracovníkmi agentúry Ipsos.
 • Súčasťou odovzdania výhry je vyfotografovanie výhercu. Tento fotografický snímok bude použitý na webových stránkach.
 • Agentúra Ipsos si vyhradzuje právo neodovzdať cenu v prípade rozporu uvedených základných osobných údajov so skutočnosťou.
 • Súťaž sa týka panelov Populacia.sk a Populace.cz.
 • Každá účasť v súťaži sa zapisuje chronologicky (postupne) do databáze súťažiacich v danom období.
 • Každá databáza súťažiacich bude rozdelená na 2 dielov. Do spoločnej databázy (chronologicky zoradené) sa dostane každý prvý respondent každého dielu.
 • Prvých 6 sa stáva víťazi a získava hodnotnú cenu.

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500