ODPORUČ A VYHRAJ!

Pozvite svojich známych, kamarátov alebo príbuzných do POPULACIA.sk a za každého nového registrovaného člena Vás zaradíme do pravidelnej súťaže o hodnotné ceny. Čím viacerých nám odporučíte, tým väčšiu máte šancu na výhru.

Víťazi 2016

1. miesto
Předávání odměny za první místo, 200 €
Výherkyňa Andrea  Š. zo Zvolena preberá cenu za prvé miesto, 200 €,
od riaditeľa spoločnosti Ipsos SK Michala Drobníka.
2. miesto
 
3. miesto
Předávání odměny za druhé místo, 150 €   Předávání odměny za druhé místo, 150 €
Výherkyňa Emília B. z Tuchyne preberá cenu za druhé miesto, 150 €,
od riaditeľa spoločnosti Ipsos SK Michala Drobníka.
 
Výherce Marek V. z Martina preberá cenu za tretie miesto, 150 €,
od riaditeľa spoločnosti Ipsos SK Michala Drobníka.

Táto súťaž aktuálne neprebieha.

Súťažili o tieto ceny:

 • 1. místo: 200 €
 • 2-3. místo: 150 €

Ako postupovať:

 • Pozvite známeho, aby sa registroval v panely Populácia a dajte mu svoje identifikačné číslo ID (nájdete ho po prihlásení, presuňte kurzor myši na druhú ikonu sprava).
 • Váš známy sa zaregistruje a vyplní vstupný dotazník.
 • Dostane sa až k poslednej otázke "C130. Akým spôsobom ste sa dozvedeli o on-line respondentskom paneli POPULACIA.sk spoločnosti Ipsos?".
 • Vyberie si možnosť "Od iného člena panelu POPULACIA.sk" a do políčka vyplní Vaše identifikačné číslo (ID).

Pravidla súťaže:

 • Súťaž skončila 31. 7. 2016
 • Za každého Vami odporučeného nového respondenta ste opakovane zaradený do súťaže
 • Vyhodnotenie súťaže prebehne na konci súťaže
 • O víťazstve v súťaži Vás budeme informovať telefonicky
 • Víťazi budú uverejnení na webových stránkach POPULACIA.sk
 • Je možné vyhrať iba jednu cenu
 • Slávnostné odovzdanie cien prebehne osobne pracovníkmi agentúry Ipsos
 • Súčasťou odovzdania výhry je vyfotografovanie výhercu. Tento fotografický snímok bude použitý na webových stránkach.
 • Agentúra Ipsos si vyhradzuje právo neodovzdať cenu v prípade rozporu uvedených základných osobných údajov so skutočnosťou
 • Každá účasť v súťaži sa zapisuje chronologicky (postupne) do databáze súťažiacich v danom období
 • Databáza súťažiacich bude rozdelená na 3 diely. Každý prvý respondent každého dielu sa stáva víťazom a získava hodnotnú cenu.